Welcome to Ganpati Every Year

September 10, 2016
Ganpati at Malhar Group Baroda 2016

Ganesh at Malhar Group, Baroda, 2016

Do you find 2016 Ganesh photo at Malhar […]
September 10, 2016
Ganesh at Tadfadiya Yuvak Mandal Baroda 2016

Ganesh at Tadfadiya Yuvak Mandal Baroda 2016

Do you find 2016 Ganesh photo at Tadfadiya […]
September 10, 2016
Ganesh at Somewhere Baroda 2016

Ganesh at Baroda, 2016

Do you find 2016 Ganesh photo at Baroda, […]
September 9, 2016
Ganpatiji at Fatehgunj Baroda 2016

Ganesh at Fatehgunj, Baroda, 2016

Do you find 2016 Ganesh photo at Fatehgunj, […]
September 9, 2016
Ganesh at Bhaigi Daroga ni Pol Baroda 2016

Ganesh at Bhaiji Daroga ni Pol, Baroda, 2016

Do you find 2016 Ganesh photo at Bhaiji […]
September 9, 2016
Ganpatiji at Mangal Bazaar Baroda 2016

Ganesh at Mangal Bazaar, Baroda, 2016

Do you find 2016 Ganesh photo at Mangal […]
September 9, 2016
Ganesha at Chokhandi Road Baroda 2016

Ganesh at Chokhandi Road, Baroda, 2016

Do you find 2016 Ganesh photo at Chokhandi […]
September 9, 2016
Ganesh at Shree Chatrapti Shivaji Yuvak Mandal Baroda 2016

Ganesh at Shree Chatrapti Shivaji Yuvak Mandal, Baroda, 2016

Do you find 2016 Ganesh photo at Shree […]